Kullanım Koşulları

www.jozip.com.tr  (“İnternet Sitesi”) adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Mimar Sinan Mah. Anayasa Bulv. 2427.Sokak No:35 Efeler/AYDIN  adresinde mukim Jozip Feyzan Polat (bundan böyle “Jozip” olarak anılacaktır) tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu kullanım koşullarını (“Kullanım Koşulları”) okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesinin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekmektedir. İletişim adresi: Mimar Sinan Mah. Anayasa Bulv. 2427. Sok. No:35 Efeler/AYDIN

Jozip, zaman zaman Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşullarını gözden geçirmeye devam edin. İnternet Sitesini böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşullarındaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşullarını kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesini kullanmayabilirsiniz.

Jozip, zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

1.  İnternet Sitesi’ne Erişim

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.

İnternet Sitesinde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesine sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

2.Bilgi Toplama

Jozip, İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde, diğer tüm internet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve internete erişim sağladığınız IP adresi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, Jozip İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan Jozip İnternet Sitesine getiren internet sitesinin internet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.

3. Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

İnternet Sitesinde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Bu ürün veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşullarının ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

4.Dayanak Oluşturmama

Jozip, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da İnternet Sitesi’ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

5.Dışarıya Verilen Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Jozip’in kontrolü altında değildir. Jozip, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Jozip tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Jozip’in kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Jozip, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

6.Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Jozip, İnternet Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Jozip, İnternet Sitesinin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Jozip ayrıca İnternet Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

7.Tazminat

Jozip, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

I.İnternet Sitesini kullanımınız,
II.Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi,
III.İnternet Sitesinin sizin tarafınızca kullanılmasının
Ø  Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
Ø  İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
IV.İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz,
V.İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız,
VI.İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından Jozip’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Jozip’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşullarının bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) Jozip’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

8.İnternet Sitesi Değişiklikleri

Jozip’in, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

9.Kullanım Koşullarının Feshi

İşbu Kullanım Koşulları siz veya Jozip tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşullarının Jozip tarafından feshedilmesi halinde Jozip kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşullarını info@jozip.com.tr e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

10.Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Koşullarının diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

11.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

12.İrtibat

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, İnternet Sitemizin “İletişim” kısmı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

İLETİŞİM

Add to cart